STRAŻAK SP. Z O.O. i WSPÓLNICY S.K. i678 || HOME | | O FIRMIE | | OFERTA | | REALIZACJE | | REFERENCJE | | KONTAKT ||

Nasze specjalizacje

KONSULTINGWYKONAWSTWO
- OPINIOWANIE DOKUMENTACJI - ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNE
• PROJEKTOWEJ• KONSTRUKCJI STALOWYCH I DREWNIANYCH
• WYKONAWCZEJ• MATERIAŁÓW WYSTROJU WNĘTRZ
- SPORZĄDZANIE ANALIZ I EKSPERTYZ- ODDZIELEŃ P.POŻ. (DRZWI, BRAM, GRODZI, ITP.)
- SPORZĄDZANIE DOKUMNETACJI PRZEDODBIOROWEJ - SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO
- ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW- WSZELKIE ZABEZPIECZENIA BIERNE (KONSTRUKCJE, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE, DYLATACJE ITP.)
- SPORZĄDZANIE DOKUMNETACJI EKSPLOATACYJNEJ- WYPOSAŻENIA W SPRZĘT P.POŻ.
- WYPOSAŻENIA W ZNAKI EWAKUACYJNE
- POMIARÓW INSTALACJI
- USŁUG OGÓLNO BUDOWLANYCH

STRAŻAK SP. Z O.O. I WSPÓLNICY S.K. 43-190 MIKOŁOW UL. ŚW. WOJCIECHA 22